Roger Margarit

El Secret del Bàrman

L’Andreu té un poder místic

Hola com va? Volem passar

busquem remei pel nostre fill

que és irreal.

Té un poder místic sideral.

...Té un poder místic

 

Pot destruir deu mil nacions en uns segons

si no us sap greu,

és que l’Andreu

té un poder místic, és un déu!

...Té un poder místic

 

I ha de salvar la humanitat

per ser el més gran heroi

i el més estimat.

Té un poder místic amagat.

...Té un poder místic

 

 

I en aquest got no pot haver-hi hagut

vi bo del fort sense un embut

sense un embut.

(Té un poder místic)

 

Hola com va? Volem passar

busquem remei pel nostre fill

que és irreal.

Té un poder místic però a mi això

ja m’és igual.